Barbro Westerholm (L): Liberala segrar i socialutskottet

Detta blogginlägg är skrivet av Liberalerna.

Slopad informationsplikt för HIV-positiva, förebyggande insatser för att främja HBTQ-personers psykiska hälsa och en översyn av narkotikapolitiken. Det var tre viktiga liberala segrar under torsdagens sammanträde i socialutskottet. Socialutskottet beslutade under torsdagen att ge tre tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden från Liberalerna. Informationsplikten för HIV-positiva Enligt Folkhälsomyndigheten är HIV i dag en kronisk infektion. Vid välinställd behandling är…

Läs hela inlägget av Liberalerna här –> Barbro Westerholm (L): Liberala segrar i socialutskottet