Hotet finns i den grå zonen – artikel i Säkerhetsrådet

Detta blogginlägg är skrivet av Gunnar Hökmark (M).

Den säkerhetspolitiska debatten har under modern tid varit fixerad vid frågan om krig eller fred. Kriget har präglats av väpnade operationer mellan stater och har genom sin brutalitet haft uppenbarhetens prägel. Den som varit angripen av en främmande makts väpnade förband har sett, förstått och tvingats agera utifrån detta. Fred har varit frånvaron av väpnade operationer även om hoten om dem…

Läs hela inlägget av Gunnar Hökmark (M) här –> Hotet finns i den grå zonen – artikel i Säkerhetsrådet