Om fem år måste försvaret ha mer än det hade 2005

Detta blogginlägg är skrivet av Gunnar Hökmark (M).

Ett slående intryck från Folk och Försvars konferens är den entydiga bild som nu finns av det hot som Ryssland är gentemot sina grannar och sin omvärld. Att Kina med sin framväxande alt större ekonomi och aggressivare beteende också är ett hot även mot det svenska samhället. Den kinesiske ambassadören har förvisso gjort vad han har kunnat för att sätta…

Läs hela inlägget av Gunnar Hökmark (M) här –> Om fem år måste försvaret ha mer än det hade 2005